Voorwaarden – anbugang

Gratis verzending binnen NL en naar BE vanaf €75,00

Voorwaarden


1. In het algemeen

Toegang tot en gebruik van deze website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen (de "Servicevoorwaarden"). Door de Services te gebruiken, ga je akkoord met alle Servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt. je dient deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen in de Servicevoorwaarden. Toegang tot deze website is op tijdelijke basis toegestaan ​​en wij behouden ons het recht voor de services in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen of tot deze hele website beperken. Deze website bevat ook links naar andere websites, die niet worden beheerd door Anbu Gang (de "gekoppelde sites"). Anbu Gang heeft geen controle over de Gelinkte Sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit je  gebruik van hen. je gebruik van de gekoppelde sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en de service die op elke dergelijke site is inbegrepen.


2. Retourbeleid

Als je niet tevreden bent met je  aankoop, dan kunt je de artikelen in de originele staat binnen 14 dagen terugsturen.  

Let op wij ruilen geen items.

Als een artikel niet wordt teruggestuurd in originele staat of binnen 14 dagen na je  aankoop, zullen we het artikel niet terugbetalen. Zorg ervoor dat je voldoet aan deze voorwaarden als je overweegt om een ​​teruggave te claimen.

Originele staat:

Alle geretourneerde artikelen moeten de originele labels/hangtags hebben en de artikelen mogen geen tekenen hebben van dat ze gebruikt, gedragen of gewassen zijn.

Hoe je de artikelen kan retourneren.

Om een ​​artikel te retourneren, moet je ons e-mailen via shop@anbugang.com op de datum waarop je het item heeft geretourneerd. Ook moet je de onderstaande dingen vermelden:

 • reden van retourneren
 • transporteur
 • trackingcode voor het pakket
 • kopie of scan van de originele factuur
 • uw volledige bankgegevens, waaronder:
  • Naam van de accounthouder:
  • Adres:
  • Banknaam:
  • Adres bank:
  • IBAN:
  • BIC / SWIFT:
  • Account #:
  • Routeringsnummer bank:

Dan kan het verzonden worden naar:

Anbu Gang Shop
t.a.v. Retouren
Randon 2
3812 RL, Amersfoort 
Nederland


verkeerde bestelling/ kapotte items.

Als je de verkeerde items of een kapot item heeft ontvangen, neem dan contact op met shop@anbugang.com. Vermeld je  bestelnummer, volledige naam, adres en wat er verkeerd is. Gezamenlijk zal er naar een oplossing worden gezocht. Als onze klantenservice je opdraagt ​​uw artikelen te retourneren, moet het pakket uiterlijk binnen 5 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst per e-mail worden verzonden. je zult nog steeds de benodigde informatie moeten verstrekken via zowel e-mail als in je  pakket.

Disclaimer:  

 • Het item is je  verantwoordelijkheid totdat het ons bereikt. Voor je  eigen bescherming, raden wij je aan het pakket te verzenden met een bezorgdienst die je verzekert voor de waarde van de goederen.
 • De kosten voor het terugzenden van het artikel is eigen verantwoordelijkheid.
 • De terugbetaling duurt meestal 2-4 weken na ontvangst van het pakket.
 • Geretourneerde artikelen die niet alle benodigde informatie bevatten, zullen waarschijnlijk worden vertraagd.

3. intellectuele eigendomsrechten, software en inhoud.

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud die je op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, blijven eigendom van Anbu Gang of zijn licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht wetten die verdragen overal ter wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden aan Anbu Gang en zijn licentiegevers.

je mag de geleverde inhoud uitsluitend voor je  eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is niet toegestaan ​​in welke vorm dan ook de inhoud te kopiëren die aan je is verstrekt of die op deze website wordt weergegeven te publiceren, te bewerken, te verspreiden of anderszins te reproduceren, Ook mag jede inhoud niet gebruiken in verband met zakelijke of commerciële doeleinden.


je mag niet aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of afgeleide werken maken op basis van software of bijbehorende documentatie aangeleverd door Anbu Gang of zijn licentiegevers. De Anbu Gang-logo's zijn handelsmerken van Anbu Gang. Er wordt je geen licentie of toestemming verleend om deze merken op enige wijze te gebruiken en je stemt ermee in deze merken of tekens niet te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Anbu Gang.


4. Verkoopvoorwaarden

Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met onze verkoopvoorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de orderprijs. De verzendtijden kunnen variëren door de beschikbaarheid en eventuele garanties, of verklaringen met betrekking tot leveringstijden, die onderhevig zijn aan vertragingen als gevolg van overmacht, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen verschillen. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.


5. Ons contract

Wanneer je een bestelling plaatst, ontvangt je een e-mail ter bevestiging van ontvangst van je  bestelling. Deze e-mail is alleen een bevestiging en vormt geen acceptatie van je bestelling. Een contract tussen ons voor de aankoop van de goederen wordt pas gevormd nadat je  betaling door ons is goedgekeurd en wij de betaling hebben ontvangen.


6. Prijzen en beschikbaarheid

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website verschijnen correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die je hebt besteld, zullen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en je de mogelijkheid bieden om je  bestelling opnieuw te bevestigen tegen de correcte prijs of te annuleren. Als we geen contact met je kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt al betaald voor de goederen, ontvang je een volledige terugbetaling. Waar van toepassing zijn de prijzen inclusief btw. Bezorgkosten worden in rekening gebracht.


De Service kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet compleet of actueel. We behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren die je plaatst op basis van informatie over de Service die fouten of onnauwkeurigheden bevatten, onnauwkeurigheden of verouderde informatie met betrekking tot prijzen, verzending, betalingsvoorwaarden, of retourbeleid.

betaling

Na het ontvangen van je  bestelling voeren we een standaard pre-autorisatie controle uit op je  betaalkaart om er zeker van te zijn dat er voldoende geld is om de transactie te voltooien. Goederen worden pas verzonden nadat deze controle vóór autorisatie is voltooid. je  kaart wordt gedebiteerd zodra de bestelling is geaccepteerd.

Verzending

Alle pakketten worden binnen 3 werkdagen verwerkt en verzonden.
Pakketten binnen Europa ontvangen een automatische track & trace-code via de koerier.
Internationale pakketten ontvangen een automatische track & trace-code via de koerier nadat de bestelling is verzonden. Dit kan tot enkele uren tot een dag duren.
Het is belangrijk om een ​​correct e-mailadres op te geven, zodat je het proces kunt zien. Als je helemaal geen e-mails van je  bestelling hebt ontvangen, controleer dan de spam en of je het juiste e-mailadres hebt opgegeven.
Levertijd na  verwerking en verzending, geleverd door onze koerieren:
Nederland: 1-2 werkdagen
Rest van Europa: 5-12 werkdagen
Internationaal: 5-15 werkdagen
Aan de bezorgdag kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Disclaimer aansprakelijkheid

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet, Anbu Gang en haar leveranciers, verbieden inhoud aanbieders en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid. niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, speciale, vervolg-, punitieve of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie of de kosten van verwerving van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, prestaties of tekortkomingen van deze Website of de Gelinkte Sites en alle materialen die daarop worden geplaatst, ongeacht of deze schade voorzienbaar was of voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet, bij gewoonterecht of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Anbu Gang voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.


8. Links naar deze website

je kunt naar onze homepage linken, op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar je mag geen link maken zonder goedkeuring van onze kant. je mag geen link tot stand brengen vanaf een website dat geen eigendom van je is. Deze website mag niet worden gelinkt op een andere site en je mag ook geen link naar een deel van deze website maken, behalve van de startpagina. We behouden ons het recht om de koppeling bevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving te geven te veranderen.

 

9. Schadeloosstelling                                                                                                        je stemt ermee in om Anbu Gang, haar directeuren, functionarissen, werknemers, adviseurs, agenten en aangesloten maatschappijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, schade en / of kosten die voortvloeien uit je  gebruik van deze website of je schending van de servicevoorwaarden.

10. Verandering                                                                                                             Anbu Gang heeft te allen tijde en zonder kennisgeving het recht om naar eigen diensten en / of enige pagina van deze Website te wijzigen, te verwijderen.

11. Helpdesk

We hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om problemen op te lossen wanneer ze zich voor het eerst voordoen. Stuur je  klachten naar: shop@anbugang.com


12. Verwerping

Als je deze voorwaarden schendt en we nemen geen actie, dan hebben we nog steeds het recht om onze rechten te gebruiken in elke andere situatie waarin je deze voorwaarden schendt.


13. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden en bepalingen moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en in geval van een claim, in verband met deze algemene voorwaarden, is dat de claim of deze vordering onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.


14. Volledige overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen je en Anbu Gang. Een verklaring van afstand van enige bepaling van de Servicevoorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door een directeur van Anbu Gang.

15. Company info

Oyster Culture B.V.
Skoon 6B
1511HV Oostzaan
BTW: NL8595799864B01
KVK: 73564524

Contact
shop@anbugang.com